Daphne Heijmans

Ik ben Daphne Heijmans, moeder van Stan (5 jaar) en Jesper (4 jaar) en getrouwd met Joost. 

School is een zeer invloedrijke omgeving en ik vind het heel belangrijk om een zinvolle bijdrage te leveren aan deze schoolperiode. Hier wordt mijn inziens het fundament gelegd voor de toekomst van onze kinderen. 

Als MR-lid hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen aan een mooie, veilie en waardevolle periode voor alle leerlingen. 

Ik vind het belangrijk om mee te denken over het beleid van de school.  Samen kijken naar wat goed gaat en wat beter kan, daar is iedereen bij gebaat. De school is constant in ontwikkeling en continue op zoek naar verbetering. Als ouder kan ik hier binnen de MR in meedenken. 

Ik ben van mening dat het bieden van een veilige (leer)omgeving en het bieden van goed onderwijs een gezamelijke verantwoordelijkheid is van ouders en school. Ik wil daarom graag op een proactieve manier betrokken zijn bij de leefwereld van onze kinderen.