De Vreedzame School

Op onze school werken we met het programma De Vreedzame School. Dit is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De klas en de school worden gezien als een leefgemeenschap waarin ieder kind zich gehoord en gezien voelt, een stem krijgt en leert wat het betekent om een 'democratisch burger' te zijn. Kinderen leveren op deze manier een actieve bijdrage aan de sfeer en de gang van zaken in de groep en school. Dit vergroot het plezier waarmee zij naar school gaan en zorgt voor een fijn werkklimaat.