Gezonde school

Met de GezondeSchool-aanpak werken we structureel aan de gezondheid van de kinderen. Dit doen we door in onze lessen aandacht te schenken aan gezondheid en gezonde voeding, nodigt ons groene schoolplein uit tot lekker veel bewegen, volgen we onze leerlingen in hun sociaal emotionele ontwikkeling en bieden we volop bewegingsonderwijs aan.